Thiên Chúa trong thế giới chúng ta
Phụ đề: Thực tế tín hữu ngày nay
Nguyên tác: God in our world being a believer to days
Tác giả: John Wilcken
Ký hiệu tác giả: WI-J
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001780
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 158
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Nền văn hóa và cá nhân 7
2. Sự hiện diện một ngôi vị 39
3. Hy vọng và ước mơ 71
4. Những cảm nghiệm về Thiên Chúa 99
5. Truyền thống Do Thái giáo 127