Ở thượng nguồn thi ca Công giáo Việt Nam
Phụ đề: Miền thơ trong ký ước dòng đời
Tác giả: Lê Đình Bảng
Ký hiệu Tác giả: LE-B
DDC: 261.58 - Kitô giáo và văn chương
Ngôn ngữ: Việt
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

Miền thơ trong ký ưc dòng đời 13
Felippe do Rosario Bỉnh (1759 - 1833) 47
Đặng Đức Tuấn (1806 -1874) 77
Phaolô Nguyễn Trường Tộ (1827 - 1871) 127
Petrus Trương Vĩnh Ký (1837 -1898) 151
Huỳnh Tịnh Paulus Của (1834 - 1907) 223
Phêrô Giuse Nguyễn Hữu Bài (1863 - 1935) 279
Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng (1868 -1944) 327
Mai Lão Bạng (1970 - 1942) 363
Giuse Phúc Dân (1906-1970) 423