Le discemement des vocations
Tác giả: Raymond Hostie, SJ
Ký hiệu tác giả: HO-R
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004518
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1962
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích