Làm sao tin được có Thiên Chúa
Phụ đề: Những câu hỏi muôn thuở, những câu trả lời hiện tại
Tác giả: Michel-Marie Zanotti-Sorkine
Ký hiệu tác giả: ZA-M
Dịch giả: Nguyễn Hồng Giáp, Nguyễn Kiều Hạnh
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008982
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 80
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009158
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 80
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Tất cả mọi người đi tìm hạnh phúc. Nhưng, vậy thì hạnh phúc ở đâu? 11
II. Tôn giáo, Đức tin, tại sao chúng ta tự đặt những câu hỏi về vấn đề này, nếu chúng ta sống không có chúng? Chúng ta có thể hoàn toàn hạnh phúc mà không cầu cứu thần linh không? 15
III. Có một Thiên Chúa không? Cùng một Thiên Chúa cho tất cả mọi người, bất kể họ theo tôn giáo nào? Và, thực ra, tất cả các tôn giáo đều không có giá trị chăng? 19
IV. Sách Kinh thánh, nói gì về Thiên Chúa? Làm thế nào đề cập đến để đọc sách Kinh thánh? Phải chăng chúng ta không có nguy cơ bị mất hướng vì một ít đoạn văn của sách Kinh thánh? 23
V. Đức Giêsu Kitô là ai? Ít nhất người đã hiện hữu? Và nếu "đúng" Người đã làm gì quá lớn lao? 29
VI. Điều cốt lõi của thông điệp Đức Kitô là gì? 33
VII. Làm sao có Đức tin? Làm sao có được Đức tin để tin vào Chúa? 37
VIII. Là Kitô hữu và đi theo Đức Kitô, điều ấy có ích lợi gì đến với tôi? Những bó buộc luân lý nào tôi phải tuân thủ? Và sự tự do của tôi trong tất cả những điều ấy thế nào? 41
IX. Nếu thực sự có Thiên Chúa và Người là tình yêu, làm sao Người lại cho phép sự hiện diện của sự ác trên trái đất và đau khổ trong cuộc đời chúng ta? 45
X. Giáo hội đến từ đâu? Để làm gì? Thực sự có cần Giáo hội để sống với Thiên Chúa không? 49
Vài lời tâm tình chung cuộc 55
Phụ lục: Đức tin - Hồng ân Thiên Chúa và nhân linh 59