Bạn hãy là chính mình
Phụ đề: Hành trình khám phá bản thân trong Đức Kitô
Tác giả: Eymard An Mai Đỗ, O.Cist
Ký hiệu tác giả: AN-D
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010199
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010237
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2018
Khổ sách: 21
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Dẫn nhập 11
1. Nhận thức 19
2. Tự do 37
3. Ký ức và lịch sử cuộc đời 48
4. Cái tôi 59
5. Khám phá bản thân 75
6. Tổn thương tuổi thơ 87
7. Ảo tưởng về chính mình 103
8. Huỷ hoại chính mình 113
9. Sợ chính mình 120
10. Nạn nhân của chính mình 125
11. Chứng ái kỷ 132
12. Người ích kỷ 139
13. Người ghen tị 145
14. Người lệ thuộc 154
15. Chấp nhận chính mình 161
16. Hiệp thông với chính mình 170
17. Tha nhân 180
18. Thiên Chúa 199
19. Sáng tạo đời mình trong ánh sáng của Đức Kitô 224
20. Là chính mình trong Đức Kitô 235
Kết luận 237
Phụ trương 241