Savoir souffrir
Tác giả: J. Bournique
Ký hiệu tác giả: BO-J
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011622
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1953
Khổ sách: 18
Số trang: 183
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích