Le Pastoral de Saint Grégorie le Grand
Tác giả: Joseph Boutet
Ký hiệu tác giả: BO-J
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011130
Nhà xuất bản: Maredsous
Năm xuất bản: 1928
Khổ sách: 19
Số trang: 310
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích