Thánh lễ đẹp nhất đời tôi
Tác giả: Nt. Emmanuelle
Ký hiệu tác giả: EMM
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007088
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 89
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập
5
Thiên Chúa mắc bệnh yêu 8
Sự sống đến từ Thiên Chúa 11
Chuẩn bị như thế nào? 14
Không ý thức 17
Ý muốn của Mẹ Maria 18
Hãy ý thức, nhưng đừng xét đoán 20
Không buồn chán, nhìn đồng hồ nữa 21
Còn có người không tin 24
Đặt gì lên hàng đầu 25
Tại sao là cần thiết tối ưu? 30
Chuyện gì xảy ra một cách tuyệt vời trong thánh lễ? 31
Đẫ có ai say yêu Thánh Thể? 36
Thánh lễ đẹp nhất đời tôi 37
Từ nơi cạnh sườn Người chảy ra 38
Biết dâng gì làm của lễ? 41
Ta dâng gì làm của lễ? 46
Tha thiết hiệp thông 52
Con cảm tạ cha, vì đã mặc khải cho kẻ bé mọn 58
Sự sống bắt đầu từ việc rước lễ 60
Yêu một cách thực tế, không gì thay thế được 62
Đức ái với các linh hôn nơi luyện ngục 65
Đức ái tha thứ muôn vàn tội lỗi 66
Tình yêu làm kẻ thù xa lánh 67
Chúc lành 74
Phụ lục 75
Tại trường học Mẹ Maria  75
Lời kết 83