Coming to life. Phép dìm trong Chúa Thánh Thần
Tác giả: Father Robert DeGrandis, SSJ
Ký hiệu tác giả: DE-R
Dịch giả: Lm. Giuse Hoàng Phúc, CSsR
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002604
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003422
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Tình yêu của Thánh Thần…..đi vào sự hiểu biết Ngài 8
II. Ân sủng của Thánh Thần ... đón nhận ơn cứu độ 20
III. Niềm vui của Thánh Thần... thanh tẩy tinh thần 32
IV. Bình an của Thánh Thần... quyết định tha thứ 41
V. Nụ hôn của Thánh Thần... đầu phục để được dìm trong Thánh Thần 55
VI. Quyền năng của Thánh Thần... phát huy các Đặc sủng 68
VII. Sự chạm vào của Thánh Thần... chia sẻ những mẩu chuyện riêng 83
VIII. Trái tim của Thánh Thần... yêu thương nhau là đi vào sự sông 93
Chú thích 103