Tâm hồn tràn ngập niềm vui
Phụ đề: Sức mạnh biến đổi bởi sự cho đi (Linh đạo phục vụ của Mẹ Têrêsa)
Nguyên tác: Heart of joy
Tác giả: José Luis Gonzalez Balado
Ký hiệu tác giả: BA-J
Dịch giả: Lm. Philipphê Trần Công Thuận
DDC: 248.4 - Chứng nhân Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005461
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005462
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007935
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời tựa 9
Chương 1: Sự quảng đại của người nghèo 13
Chương 2: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và chúng ta 36
Chương 3: Thập giá của người nghèo 55
Chương 4: Cộng sự viên của Chúa Kitô 64
Chương 5: Kitô giáo là cho đi 68
Chương 6: Tiếng Chúa gọi 82
Chương 7: Phục vụ người nghèo 104
Chương 8: Những lời tâm huyết của các nữ tu 149
Chương 9: Mỉm cười với Chúa Giêsu 202
Chương 10: Sự kết hợp sẽ làm chúng ta mạnh hơn 215
Chương 11: Niềm vui quên mình 221
Phần phụ lục 287
Sơ lược tiểu sử mẹ Têrêsa 287
Chứng nhân Tin mừng và Giáo huấn xã hội: Mẹ Têrêsa Calcutta ưu tiên lựa chọn người nghèo 300
Đức Gioan Phaolô II và Mẹ Têrêsa: Cuộc gặp lịch sử ở Nrimal Hriday Ashram 310
Lễ tôn phong chân phước cho mẹ Têrêsa 315