Human Experience of God
Tác giả: Frances Young
Ký hiệu tác giả: YO-F
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008508
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 21
Số trang: 153
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích