Human Experience of God
Tác giả: Andrew Hurrell
Ký hiệu tác giả: HU-A
DDC: 231 - Thần học về Thiên Chúa (Thiên Chúa Ba Ngôi)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008508
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1983
Khổ sách: 21
Số trang: 153
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích