Diệu lạ tình bạn
Tác giả: J.C.T. Đào Xuân Trực
Ký hiệu tác giả: DA-T
DDC: 232.11 - Nhập thể và việc cứu thế của Đức Kitô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013585
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013586
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 286
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Thay hàng giới thiệu 5
Dòng tâm tưởng 7
Chương 1: Thiên Chúa khát mong tình bạn với con người 9
Chương 2: Khái niệm tình bạn 14
Chương 3: Tình bạn giữa con người với nhau 18
Chương 4: Tình bạn giữa Thiên Chúa với con người 29
Chương 5: Thánh danh của Thiên Chúa với con người 41
Chương 6: Thiên Chúa qua dòng lịch sử và tình bạn 54
Chương 7: Thiên Chúa thông qua đời sống nội tại cho nhân loại 89
Chương 8: Sự lôi cuốn và những sáo trộn trong tình bạn 103
Chương 9: Cụ thể tình bạn giữa ta với Chúa Giêsu Kitô 134
Chương 10: Cụ thể tình bạn giữa ta với Chúa Giêsu Kitô 156
Chương 11: Tình bạn dựa tùy vào Chúa 173
Chương 12: Những người bạn trưởng thành của Thiên Chúa 180
Chương 13: Cứu rỗi qua tình bạn 188
Chương 14: Tình bạn và lòng thương cảm 206
Chương 15: Cách đối xử với bạn bè 216
Chương 16: Cơn giận của Thiên Chúa và sự công thẳng của Ngài 236
Chương 17: Điểm hẹn gặp gỡ 249
Chương 18: Sao biết tôi thực sự kinh nghiệm Chúa? 261
Thay lời kết 279
Truân chuyện phận vận 282