Nếu bạn muốn thấy phép lạ
Phụ đề: Những suy tư của thánh Antôn Padova
Nguyên tác: If you seek miracles
Tác giả: Claude M. Jarmak, OFM
Ký hiệu tác giả: JA-C
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013320
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013321
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013322
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 323
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 9
Tri ân 11
Lời nói đầu 13
Phần 1: Thánh Antôn suy tư về lời Thiên Chúa 19
Chương 1: Tiến sĩ Tin mừng 21
Chương 2: Thầy dạy thần học 29
Chương 3: Tác giả của Opus 39
Chương 4: Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc 50
Phần 2: Thánh Antôn suy tư về mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 63
Chương 5: Chúa Cha Giàu Lòng Thương Xót 65
Chương 6: Khuôn mặt Chúa Cha 73
Chương 7: Thiên Chúa giống như người Mẹ 81
Chương 8: Ngọn lửa của Thiên Chúa 89
Chương 9: Sương ánh sáng 97
Chương 10: Tiếng nói của thánh Antôn 105
Phần 3: Thánh Antôn suy tư về Mẹ Thiên Chúa 113
Chương 11: Con Thiên Chúa và con Đức Trinh Nữ Maria 115
Chương 12: Chúc tụng Mẹ Maria 124
Chương 13: Phúc cho người mẹ đã cưu mang Thầy và cho thầy bú mớm 141
Chương 14: Trái tim rộn ràng niềm vui 149
Phần 4 : Thánh Antôn suy tư về sự thánh thiện và nhân đức 157
Chương 15: Ơn gọi nên thánh phổ quát 159
Chương 16: Nguồn cội mọi nhân đức 168
Chương 17: Sự cần thiết của lòng khiêm hạ 177
Chương 18: Nhân đức bảo vệ mọi nhân đức khác 185
Chương 19: Đức nghèo và khiêm hạ của Chúa Kitô 192
Phẩn 5: Thánh Antôn suy tư về việc cầu nguyện 199
Chương 20: Con người cầu nguyện 201
Chương 21: Chúng ta xin gì khi cầu nguyện 199
Chương 22: Đôi cánh chiêm niệm 219
Phần 6: Thánh Antôn suy tư về Thánh Giá, Giáo Hội và việc đền tội 227
Chương 23: Chiến thắng của thánh giá 229
Chương 24: Giáo Hội của Chúa Kitô 241
Chương 25: Sám hối: thay đổi đời sống 252
Phần 7: Thánh Antôn suy tư về các loài thụ tạo của Thiên Chúa 265
Chương 26: Các thụ tạo của Thiên Chúa và lòng đạo đức 267
Chương 27: Thú vật: biểu tượng và dấu chỉ 276
Chương 28: Thánh Antôn và lưỡi 290
Chương 29: Việc thành thai và sinh hạ của thân xác và linh hồn 297
Lời Bạt: Thánh Antôn có liên quan đến con người hiện nay không? 307