Ngọn núi bảy tầng
Phụ đề: Tự thuật của Thomas Merton
Nguyên tác: The seven storey mountain
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
Dịch giả: Nhóm Sept-Font
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013269
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 801
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013304
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 801
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN MỘT  
1. Trò chơi giải cứu tù binh 11
2. Đức bà của những viện bảo tàng 57
3. Đường xuống hỏa ngục 123
4. Đem con bỏ chợ 229
PHẦN HAI  
1. Trả giá đắt 291
2. Dòng nước ngược 409
PHẦN BA  
1. Phương Bắc đầy lôi cuốn 447
2. Phương Bắc thật 555
3. Hỏa sơn thiếp ngủ 629
4. Hương vị ngọt ngào của tự do 701
Lời bạt - Meditatio Pauperis in solitudine 769