Seul Avec Dieu
Tác giả: Charles de Foucauld
Ký hiệu tác giả: FO-C
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012687
Nhà xuất bản: Nouvelle Cité
Năm xuất bản: 1975
Khổ sách: 16
Số trang: 269
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích