The way
Phụ đề: Prayer
Tác giả: James Walsh, S.J., William Yeomans, S.J
Ký hiệu tác giả: WA-J
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012516
Nhà xuất bản: London and New york
Năm xuất bản: 1963
Khổ sách: 25
Số trang: 244
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích