Les psaumes école de spiritualité
Tác giả: Michel Gasnier, OP.
Ký hiệu tác giả: GA-M
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012292
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 19
Số trang: 214
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012815
Nhà xuất bản: Éditions Salvator Mulhouse
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 19
Số trang: 214
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích