Kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa
Phụ đề: Tài liệu giáo lý cho người trưởng thành
Tác giả: Chu Văn
Ký hiệu tác giả: CH-V
DDC: 248.2 - Trải nghiệm Tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015766
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 164
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Dẫn nhập  5
2. Takashi Nagai (1908-1951)  
“Xin hãy dùng con theo ý Chúa”  9
3. Paul Sih  
“Chúa là Mục tử của tôi”  16
4. Leonard Fujita  
“Tôi tin Chúa với tâm hồn đơn sơ”  22
5. Giovanni Papini (1861-1956)  
“Tôi muốn một niêm xác tín, chỉ một thôi cũnq đủ” 27
6. Marie de ia Trinité  
“Thiên Chúa thiện hảo duờng bao” 32
7. Lữ tiên sinh (1871-1989)  
“Cuộc trở lại của tôi là một ơn gọi” 38
8. Thomas Merton (1915-1968)    
“Chính Mẹ Đức Giêsu đã dẫn dắt đời tôi”  43
9. Karl Stern  
“Đức Kitô chính là cột lửa dẫn đường" 49
10. André Frossard  
“Thiên Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài”  55
11. Max Jordan   
“Không có sứ mệnh nào khẩn cấp cho bằng noi gương Đức Kitô”  60
12. Willibrord Verkade (1863-1946)  
“Cuối cùng tối cũng quì gối xuống”  65
13. Lecomte du Nouy (1883-1947)  
“Khoa học không bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa” 71
14. Charles Fourcauld (1858-1916)  
“Tôi muốn một đời rao giảng Tin Mừng”  77
15. Francis Jammes (1868-1938)  
“Thiên Chúa không thể ngăn cản một linh hồn muốn kết hiệp với Ngài” 83
16. Paul Claudel  
“Thiên Chúa yêu thương và gọi tên tôi”   
17. Alexis Carrei (1873-1944)  
Được có lòng tin là niềm khao khát mãnh liệt của tôi”  91
18. Fred Copeman  
"Nhũng gì tốt đẹp đều tìm thấy trong Kitô giáo” 98
19. Leonard Cheschire   
“Có một quyền lực không thể sai làm, đó là quyền lực của Đức Giêsu”  103
20. Léon Bloy  
“Chỉ có một nỗi buồn, đó là không đuợc làm thánh” 109
21. Gustave Cohen  
“Hãy kính trọng đức tin và thương yêu nhau” 114
22. Henri Bergson (1859-1941)  
“Tin mừng là quê hưong tinh thần đích thực của tôi” 118
23. Reinhold Schneider  
“Kẻ cầu nguyện là nqười duy nhất được hướng dẫn”  124
24. Gabriel Marcel  
“Chỉ có một nỗi khổ, đó là phải sống đơn độc"  128
25. Sorieđa  
‘Tôi cũng muốn trở thành linh mục”  133
26. Choi nam Sơn   
“Giáo Hội là ngôi sao dẫn đường đích xác” 138
27. Rashna  
“Tôi đã đầu hàng trước ân sủng của Chúa” 144
28. Jacques Mariatin và Raissa  
“Niềm tin Kitô giáo đem lại ý nghĩa cho cuộc sống” 149
29. Malchom  
“Tôi như người mù được sáng mắt” 154
30. Sigrid Undset (1883-1949)  
“Chỉ có chân lý Chúa Kitô mới giải thoát con người” 157