Sống thánh thiện
Nguyên tác: Life and holiness
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001141
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002855
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 2
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
I. Lý tưởng Kitô Giáo  
Được kêu gọi ra khỏi tối tăm 13
Một lý tưởng bất toàn 21
Vị thánh khuôn đúc 26
Ý tưởng và thực tế 34
II. Những đòi hỏi của lý tưởng  
Luật mới  42
Đâu là ý chúa ? 46
Yêu mến và vâng phục 54
Kitô hữu trưởng thành 58
Duy thực trong đời sống thiêng liêng 64
III. Đức Kitô là đường  
Hội Thánh thánh hóa các phần tử của mình 68
Thánh thiện trong Đức Kitô 73
Ân sủng và các bí tích 78
Cuộc sống trong Thánh Thần 84
Xác thịt và tinh thần 88
IV. Đời sống đức tin  
Tin vào Thiên Chúa 92
Sự hiện hữu của Thiên Chúa 95
Những niềm tin nhân loại 98
Đức tin của Tân Ước 100
V. Tăng trưởng trong Đức Kitô  
Bác ái 108
Viễn cảnh xã hội của bác ái 112
Lao động và sự thánh thiwwnj 119
Thánh thiện và chủ nghĩa nhân bản 127
Những khó khăn thực tiễn 132
Xả kỷ và thánh thiện 141
Kết luận 151