Sống thánh thiện
Nguyên tác: Life and holiness
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001141
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002855
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 2
Số trang: 157
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích