Cuối cùng ta cũng tự do
Phụ đề: Người hướng dẫn và làm chứng cho ánh sáng
Nguyên tác: Libres enfin
Tác giả: Maria Paz Marino
Ký hiệu tác giả: MA-M
Dịch giả: Trần Duy Nhiên
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001301
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 248
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009228
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014133
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 248
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 7
Thức tỉnh 13
Thức tỉnh: Giác ngộ là thức tỉnh 13
Ánh sáng là gì 14
Chúng ta có đang ngủ không 15
Làm sao biết được rằng mình đang ngủ? 17
Người mù dẫn người mù 19
Cuộc sống là giây phút này đây 26
Điều quan trọng ấy là sự sống 27
Có đôi mắt mới 29
Những nhầm lẫn mộng tưởng với thực tại 32
Cuộc sống bạn thiếu trật tự 35
Bản giao hưởng 43
Chuyện gì xảy ra khi bạn nghe một bản giao hưởng? 43
Các nhu cầu 46
Tôi yêu bạn, nhưng để bạn tự do như làn gió 51
Lá bùa 56
Hạnh phúc 59
Bạn đã là hạnh phúc 60
Sự sợ hãi dưới các hình thức khác nhau 62
Những người mà nước trời dành cho họ 64
Hình ảnh thiên Chúa 70
Vấn đề văn hóa 74
Hãy thoát khỏi chương trình lập sẵn 75
Những biên giới 79
Sống không phải là khó 83
Phương pháp quan sát bản thân 87
Chỉ có hiện tại là đang sống 91
Hình ảnh mà ta sống trong đó 91
Sự sống vĩnh cửu là giây phút này đây 94
Những ngẫu tượng 97
Những đòi hỏi 99
Bóng ma của quá khứ 105
Những nỗi sợ hãi 105
Khi các cảm giác của bạn là ngục tù 108
Trò chơi tâm lý 110
Cách xử sự của một người cha nhân lành 116
Những mánh lưới trong tình cảm 117
Muốn giải thoát mình khỏi chương trình lập sẵn 120
Giải phóng 123
Sự trong sáng của trẻ thơ 125
Bạo lục đội lốt nhân từ 133
Thuận hay ngịch 134
Hình phạt 137
Tính háo danh, một loại ma túy 140
Điều mà ta mất đi 143
Sự chân chính 148
Lời nói và khái niệm 148
Hữu thể đấylà điều quan trọng nhất 152
Tôn giáo đích thực thì xóa bỏ các nỗi sợ 157
Làm thế nào để nắm bắt thực tại 160
Phúc âm nói về bạn 170
Vị Thiên Chúa của sự sống, thì ạn chỉ có thể gặp Người trong cuộc sống 171
Tôn giáo tự mình không là gì cả 174
Không có người nào là vô thần 177
Thực tại thì thiêng liêng 181
Trẻ em, người nghèo và người đắc đạo 184
Trẻ em là những người gần gũi với Thiên Chúa 185
Trẻ en người ngheo và người đắc đạo 184
Trẻ em là những người gần gũi với Thiên Chúa 185
Người nghèo biết được thực tại 187
Cuộc cách mạng của người đắc đạo 191
Nghề của Thiên Chúa 197
Sự dữ không hề hiện hữu 202
Cẩm nang đời sống 203
Điều lành và điều dữ 205
Những lối hành xử sai lệch 209
Trò chơi tam giác 212
Trường hợp 1 216
Trường hợp 2 220
Trường hợp 3 222
Trường hợp 4 223
Những chứng nhân cho chân lý 227
Gánh nặng thêm vào 228
Tầm quan trọng của sự nghi ngờ 231
Kinh Thánh và viễn vọng kính 235
Tình yêu thì sáng mắt 239