Thao luyện nhẹ nhàng
Tác giả: Joseph Tetlow, SJ
Ký hiệu tác giả: TE-J
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009943
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009955
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 213
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Acknowledgements 5
Lời ngỏ 9
Ký hiệu các sách Thánh Kinh  11
Những ký hiệu khác. 14
Chương trình: Thao luyện nhẹ nhàng 15
Giới thiệu tổng quát 16
Cách thức làm Thao luyện nhẹ nhàng 18
Trang cho điều hợp viên 21
Thao luyện nhẹ nhàng I 33
Tuần 1: Thiên Chúa luôn ban trao những món quà 33
Tuần 2: Thiên Chúa luôn luôn ở với chúng ta 42
Tuần 3: Thiên Chúa làm việc liên tục để tạo dựng và cứu chuộc 50
Tuần 4: Chia sẻ tình yêu Thiên Chúa 58
Đúc kết Thao luyện nhẹ nhàng I 66
Thao luyện nhẹ nhàng II 69
Tuần 1: Thiên Chúa đang tạo đựng mỗi người đầy sức sống 77
Tuần 2: Thiên Chúa đang tạo dựng trong hốn loạn của tội lỗi 88
Tuần 3: Thiên Chúa đang cùng với tôi tạo dựng bản thân tôi trên thế giới 97
Tuần 4: Thiên Chúa ban cho mỗi người một mục đích nguyên thủy 106
Tuần 5: Thiên Chúa đặt trong tôi lòng ao ước thực hiện sự thật 116
Tuần 6: Chúa Thánh Linh mời gọi ta hoán đổi liên tục 124
Tuần 7 - Đức Giêsu cùng thất bại với chúng ta .134 143
Đúc kết Thao luyện nhẹ nhàng II 145
Thao luyện nhẹ nhàng III 145
Tuần 1: Đức Giêsu Kitô giao hoà toàn thể nhân loại 15
Tuần 2: Đức Giêsu luôn mãi tha thứ 169
Tuần 3: Đức Giêsu gửi chứng ta đi để an ủi 175
Đúc kết chương trình Thao luyện nhẹ nhàng 176
Chương trình hậu Thao luyện nhẹ nhàng 181
Phụ lục hỗ trợ TLNN 181
Nhìn vào trời đất qua cặp mắt của Thiên Chúa 184
Kinh phó thác vào Chúa quan phòng 186
Một cách cầu nguyện với Kinh Thánh  186
Lectio Divina 188
Cầu nguyện công thức 4P + 1R 191
Phút hồi tâm  193
Cầu nguyện với tiểu sử đời tôi  194
Vài hình thức cầu nguyện một mình  197
Khó Khăn trong cầu nguyện 202
Phân biệt thần loạị - Tuần 1 206
Phân biệt thần loại - Tuần 2 211