Một thoáng kinh nghiệm tâm linh trong Kinh Thánh
Tác giả: Giuse Phạm Quốc Văn, OP
Ký hiệu tác giả: PH-V
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008335
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008336
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015710
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 176
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
1. Kinh nghiệm và kinh nghiệm tâm linh 9
2. Kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi của Itrael 17 
3. Tinh thần của Đệ nhị luật  23 
4. Những nguyên lý căn bản hình thành kinh nghiệm tâm linh của Itrael 31 
5. Hệ luận kinh nghiệm tâm linh mang tính lịch sử và Giao ước  39 
6. Kinh nghiệm tâm linh theo theo truyền thống ngôn sứ  41 
7. Kinh nghiệm tâm linh trong cuộc lưu đày và giai đoạn chuyển tiếp hậu lưu đày 61 
8. Kinh nghiệm tâm linh theo truyền thống minh triết  73 
9. Kinh nghiệm tâm linh nơi các văn thể khác của Cựu ước  91 
10. Kinh nghiệm tâm linh nguyên khởi thời Tân ước 99 
11. Kinh nghiệm tâm linh nơi cộng đoàn các tác giả Nhất Lãm 111 
12. Kinh nghiệm tâm linh của thánh Phaolô  129 
13. Kinh nghiệm tâm linh của thánh Gioan  143 
14. Cấu trúc kinh nghiệm tâm linh trong Tân ước 159 
Thay lời kết  173 
Thư mục  177