Như khách hành hương
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2
Từ khóa: Hành hương, Linh hướng, Tĩnh tâm, Ở với Chúa Giêsu, Gia đình, Đối thoại

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008258
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008273
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 162
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Đôi lời về tác giả 7
Lời tựa 9
PHẦN I: Ở VỚI CHÚA GIÊSU 13
Chương 1: Chết đi cho tội lỗi 14
1. Dẫn nhập 14
2. Nỗi khao khát được ở với Chúa Giêsu 17
3. Sự năng động của Bí tích Rửa tội trong việc ở với Chúa Giêsu 20
4. Giai đoạn đầu của việc “ở với Chúa Giêsu” 22
5. Thánh Giêrusalem từ trời xuống (Bài giảng lễ thánh Batômêô Tông đồ) 27
a. Mục tiêu của cuộc lữ hành trần thế 27
b. Đức Maria và Giêrusalem trên trời 28
c. Mầu nhiệm Thiên Chúa trong lịch sử 31
Chương 2 : Ở với Chúa Giêsu phục sinh 33
1. Đọc Rôma chương 6 và Côlôsê chương 3 (Lectio) 33
2. Đời sống mới (meditatio) 41
Chương 3: Ở với Chúa Giêsu và Đức Maria 48
1. Vượt thắng nỗi sợ chết 48
2. Chúa Giêsu thắng vượt cái chết 51
3. Hiệu quả chiến thắng của Chúa Giêsu 54
4. Cuộc hành trình hướng đến việc thắng vượt nỗi sợ hãi cái chết 56
5. Kết luận 60
Chương 4: Chứng nhân Kitô giáo trong một thế giới đổ vỡ 62
1. Việc cá nhân hóa đức tin 62
2. Hôn nhân và sự trinh khiết thánh hiến vì Nước Trời 64
3. Sự vô tín thời nay 65
PHẦN II: NHỮNG GIA ĐÌNH XÁO TRỘN TRONG KINH THÁNH 69
Chương 1: Dẫn nhập 70
1. Sáu loại gia đình gặp rắc rối 73
2. Lectio divina 75
Chương 2: Cùng chịu đựng thử thách với nhau 77
1.  Bản văn: Gióp 1,1 – 2,10 77
2. Những nhân vật trong đoạn Kinh Thánh này 80
3. Những hành động của một cơn cám dỗ rất nghiêm trọng 84
4. Những câu nền tảng trong bản văn Kinh Thánh  85
5. Những nguyên nhân gây hiểu lầm 86
6. Vài đề nghị liên quan đến các khó khăn của gia đình 91
7. Chúa Giêsu, Giáo hội và Chúa Ba Ngôi 93
Chương 3: Hết lòng ẵm lấy cái mới của Tin mừng 97
1. Các khủng hoảng của sự vượt quá 97
2. Sự kháng cự của các môn đệ 100
3. Kết luận 101
Chương 4: Đối thoại với các gia đình 103
1. Sứ điệp của ông Gióp và cuộc hành trình của anh chị em 104
2. Trái tim của ông Gióp 105
3. Những kế hoạch khôn dò của Thiên Chúa 106
4. Tính không vị kỷ 107
5. Văn hóa sống chung 109
6. Sự khác biệt giữa hai vợ chồng trong mối liên hệ của họ đối với Thiên Chúa 112
7. Sự khác biệt về lịch sử 113
8. Sự khó nghèo 115
9. Kết luận 118
Chương 5: Hòa giải những khác biệt 120
1. Dẫn nhập 120
2. Băn văn: Sáng thế chương 37 121
3. Các nhân vật 124
4. Những yếu tố phá hoại bên trong gia đình 125
5. Những người thực hiện sự hòa giải 129
6. Chiêm ngắn kế hoạch của Thiên Chúa 135
Chương 6: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và Con Người 140
1. Bài Tin mừng Mt 9, 38-48 140
2. Một tiêu chuẩn quan trọng để phân định 142
3. Làm chứng cho nhân tính của Chúa Giêsu trong đời sống hằng ngày 144
PHẦN III: LỜI MỜI GỌI ĐỔI ĐỜI TRONG TIN MỪNG MÁCCÔ 147
1. Lời mời gọi người dự tòng đổi đời 148
2. Lời mời gọi đổi đời trong các thư của Thánh Phaolô 152
3. Ý nghĩa của “đời đời” trong Tin mừng Máccô 154