Cảnh vực thần linh
Phụ đề: Tiểu luận về đời sống nội tâm
Nguyên tác: Le Milieu Divin
Tác giả: Pierre Teilhard de Chardin
Ký hiệu tác giả: CH-P
Dịch giả: Trịnh Hùng
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 10

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000757
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001370
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001371
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001474
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001477
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001478
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001479
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001480
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003115
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004780
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dặn 19
Nhập đề 25
Phần thứ nhất: THẦN LINH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG 31
1. Sự kiện chắc chắn có thực và khó khăn trong việc giải thích: vấn đề thánh hóa hành 34
2. Một giải đáp bất toàn: hành động con người có giá trị vì ý thưởng kèm theo 39
3. Giải pháp dứt khoát: mọi nỗ lực đều cộng tác vào việc hoàn thành vũ trụ 44
a. Trong vũ trụ chúng ta, mọi tâm hồn đều qui về Thiên Chúa trong Đức Ki tô 44
b. Và như đã nói trước, bây giờ chúng ta bàn thêm: "Trong vũ trụ chúng ta nơi mà 47
c. Bây giờ chúng ta có thể đặt tiền đề và tiểu tiền đề trong tam đoạn luận của 51
4. Hiệp thông bằng hành động 53
5. Hoàn thiện hóa nỗ lực nhân loại theo Ki tô giáo 56
a. Thánh hóa nỗ lực nhân loại 58
b. Nhân bản hóa nỗ lực Ki tô giáo 62
6. Dứt bỏ mình bằng hành động 66
Phần thứ hai: THẦN LINH HÓA CÁC THỤ ĐỘNG 73
1. Chiều rộng, chiều sâu và những hình thái khác nhau của những thụ động nơi con ng 76
2. Những thụ động tăng trưởng và đôi tay Thiên Chúa 79
3. Những thụ động giảm thiểu 85
a. Sát cánh với Thiên Chúa để chống sự ác 91
b. Thất bại tạm bợ của chúng ta và biến hình thất bại 93
c. Hiệp thông bằng giảm thiểu 100
d. Nhân Đức chịu đựng đích thực 102
Kết luận về phần hai: VÀI CÁI NHÌN TỔNG QUÁT VỀ ĐỜI SỐNG TU ĐỨC Ki TÔ GIÁO 111
1. Quyến luyến và dứt bỏ 113
a. Ki tô giáo bảo các tín hữu: trước hết hãy phát triển chính mình 114
b. Đức Ki tô đã nói trong Phúc Âm: "Dù bạn có của cải gì, bạn hãy dứt bỏ theo Ta 116
2. Ý nghĩa Thập giá 122
3. Năng lực thiêng liêng của vật chất 130
Phần thứ ba: CẢNH VỰC THẦN LINH 141
1. Những phẩm tính của Cảnh Vực Thần Linh 144
2. Bản chất của Cảnh Vực Thần Linh Đức Ki tô phổ quát và cuộc hiệp thông vĩ đại 158
3. Những tăng trưởng của Cảnh Vực Thần Linh 171
a. Sự xuất hiện của Cảnh Vực Thần Linh. Thú vị đối với hữu thể và Thiên Chúa 172
b. Những tiến triển cá nhân của Cảnh Vực Thần Linh. Năng lực của đức thanh tịnh 178
c. Những tiến bộ có tính cách cộng đồng của Cảnh Vực Thần Linh. 193
- Mấy nhận xét về giá trị cá nhân của Cảnh Vực Thần Linh 193
- Tăng cường Cảnh Vực Thần Linh bằng đức Bác ái 197
- Những bóng tối bên ngoài và những linh hồn bị lạc mất 203
Lời kết thúc: VỌNG VỀ NGÀY TÁI GIÁNG 209