Can đảm lên con
Tác giả: Daniel Considine, SJ
Ký hiệu tác giả: CO-D
Dịch giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Diễm, TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015410
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 189
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015411
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015687
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 19
Số trang: 189
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.  Nghĩ quấy cho Chúa 11
2.  Buồn không đúng chỗ 13
3.  Ách của Chúa 15
4.  Sức mạnh thiêng liêng 17
5.  Hy sinh cụ thế 21
6.  Chúa ở cùng con 24
7.  Tín thác nơi Chúa (Mt 14,22) 26
8.  Tính vui vẻ 29
9.  Kiên tâm và nhẫn nại 31
10. Do dự và quảng đại 34
11. Suy tư về năm cũ 38
12. Nhìn vê phía trước 41
13. Nghĩ đúng cho Chúa 44
14. Sống nghĩa thiết với Chúa 47
15. Hỡi kẻ hèn tin, tại sao lại sợ 50
16. Thông cảm và nhu cầu được cảm thông 52
17. Ác cảm 55
18. Tẻ nhạt 56
19. Lo ra khi đọc kinh 57
20. Bất công và giá trị của sự thiệt thòi 59
21. Thử thách và cám dỗ 61
22. Chó săn hay chó cánh của Chúa 64
23. Bình an nội tâm 68
24. Phí phạm thời giờ 70
25. Để nên thánh 73
26. Các mục đồng bên máng cỏ 75
27. Chia lòng chia tri 79
28. Tấn tới trên đường thiêng liêng 83
29. Những bài học của thánh giá 87
30. Bài học trung tín 91
31. Bi quan trên đường thiêng liêng 98
32. Đau khổ 101
33. Tội nhẹ 103
34. Nên thánh 105
35. Thiên Chúa săn sóc con 108
36. Lời hay ý đẹp 109
37. Mầu nhiệm cao cả 110
38. Đừng ủ dột 117
39. Những thánh giá nho nhỏ 119
40. Những bãi học từ cuộc khổ nạn của Chúa 122
41. Giá trị cuộc đời 128
42. Lòng sám hối 131
43. Đối với bản thân 133
44. Với tha nhân 136
45. Nào tất cả các vị đó không phải là những bậc thiêng liêng chuyên lo phụng thờ Chúa sao? (Hr 1, 14) 138
46. Khiêm tốn 141
47. Hấp tấp và ray rứt 144
48. Những noi si nhục 146
49. Vắn tắt đôi lời 147
50. Dịu hiền 150
51. Thiếu hào hiệp 154
52. Xét mình 156
53. Chia trí trong kinh nguvện 159
54. Con hấp hối của Chúa 162
55. Những ý nghĩ về hỏa ngục 165
56. Bổn phận và đặc quvền tạ ơn Chúa của chúng ta. 168
57. Đức Ki-tô và các tông đồ 173
58.   Thiên Chúa liên kết chúng ta với công trình của Người như thế nào? 177
59. Sử dụng môi trường 185
60. Niềm tin 187
61. Cách thức yêu mến Chúa