Sadhana. Một nẻo đường dẫn tới Thiên Chúa
Phụ đề: Linh thao Kitô giáo theo lối Đông phương
Nguyên tác: Sadhana - A way to God
Tác giả: Anthony de Mello, SJ
Ký hiệu tác giả: ME-A
Dịch giả: Lm. Minh Anh
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000951
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001261
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003111
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004863
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010384
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 210
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Giới thiệu 5
Ý THỨC  
Thao luyện 1: Sự phong phú của thinh lặng 9
Thao luyện 2: Những cảm giác từ thân xác 13
Thao luyện 3: Những cảm giác từ thân xác. Kiểm soát tư tưởng 20
Thao luyện 4: Kiểm soát tư tưởng 25
Thao luyện 5: Những cảm nhận từ việc hít thở 30
Ý THỨC VÀ CHIÊM NIỆM  
Thao luyện 6: Thiên Chúa ở trong hơi thở của tôi 45
Thao luyện 7: Thông hiệp với Thiên Chúa qua hơi thở 47
Thao luyện 8: Tĩnh lặng 50
Thao luyện 9: Thân xác cầu nguyện 55
Thao luyện 10: Tiếp xúc với Thiên Chúa 60
Thao luyện 11: Những âm thanh 63
Thao luyện 12: Tập trung 68
Thao luyện 13: Tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi sự 71
Thao luyện 14: Ý thức tha nhân 73
TƯỞNG TƯỢNG  
Thao luyện 15: Ở đó và ở đây 85
Thao luyện 16: Chỗ cầu nguyện 90
Thao luyện 17: Trở lại Galilê 93
Thao luyện 18: Những mầu nhiệm hân hoan của đời bạn 96
Thao luyện 19: Những mầu nhiệm thương đau 100
Thao luyện 20: Giải tỏa oán hờn 103
Thao luyện 21: Chiếc ghế trống 107
Thao luyện 22: Chiêm niệm theo Thánh Inhaxiô 110
Thao luyện 23: Những tưởng tượng mang tính biểu tượng 119
Thao luyện 24: Chữa lành vết thương của ký ức 124
Thao luyện 25: Giá trị cuộc sống 125
Thao luyện 26: Thấy trước viễn cảnh cuộc sống 132
Thao luyện 27: Nói lời từ biệt với thân xác 135
Thao luyện 28: Đám tang của bạn 137
Thao luyện 29: Tưởng tượng về tử thi 139
Thao luyện 30: Ý thức về quá khứ 140
Thao luyện 31: Ý thức về tương lai 145
Thao luyện 32: Ý thức về con người 147
LÒNG SÙNG KÍNH  
Thao luyện 33: Phương pháp "Biển Đức" 150
Thao luyện 34: Cầu nguyện bằng lời 157
Thao luyện 35: Niệm tên Chúa Giêsu 162
Thao luyện 36: Thiên Chúa với ngàn tên gọi 167
Thao luyện 37: Thấy Chúa đang nhìn bạn 170
Thao luyện 38: Thánh Tâm Chúa Giêsu 172
Thao luyện 39: Tên Giêsu như là hiện diện 176
Thao luyện 40: Cầu thay nguyện giúp 177
Thao luyện 41: Lời khẩn cầu 185
Thao luyện 42: Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ 189
Thao luyện 43: Những câu Tin mừng 192
Thao luyện 44: Những ước vọng thánh 194
Thao luyện 45: Quy hướng về Thiên Chúa 198
Thao luyện 46: Lửa yêu mến sống động 200
Thao luyện 47: Lời nguyện ngợi khen 202