Điều tôi muốn, tôi không làm
Phụ đề: Đời sống gia đình
Tác giả: Anselm Grün
Ký hiệu tác giả: GR-A
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003144
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004941
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014229
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 131
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Triết lý "Nhất Thể" 12
Hãy sống hoàn hảo 14
Tôi là ai? 16
Đấu tranh với quỷ 21
Bứt rứt giao động 22
Vai trò hành xác 25
Tiếng hét trong im lặng 35
Điều tôi muốn, tôi không làm 46
Lề luật và ân sủng 48
Các nhân cách hai mặt 51
Nhìn về Chúa 54
Xâu xé giằng co trong đời sống tu viện 59
Biếng nhác 59
Trung thực với mình 63
Đối cực của con người theo C.G. Jung 66
Dẫn đưa con người đến con người nguyên vẹn của mình 67
Chấp nhận các trái ngược của mình 71
Hòa nhập các trái ngược của mình 75
Hòa nhập với cái bóng 79
Yêu thương phần bóng tối của mình 80
Củng cố các triệu chứng 81
Yêu cái bóng của mình 82
Thiết lập lại cuộc đối thoại 84
Nói lên tiếng nói nội tâm 86
Chủ nghĩa lý tưởng và phần bóng tối của nó 88
Bóng tối của tôn giáo 89
Để tất cả nên một, như Chúa Giêsu và Chúa Cha 94
Xuống tận tầng sâu thẳm 95
Chúa Kitô trong chúng ta 96
Tình yêu dẫn đến hiệp nhất 97
Câu trả lời cho huyền nhiệm của nhất thể 101
Kinh nghiệm của nhất thể 102
Thầy Eckhart 104
Huyền nhiệm hiệp nhất hàng ngày 107
Hiệp nhất trong cộng đoàn 111
Bốn thái độ 114
Các vấn đề trong quan hệ 116
Cuộc sống vợ chồng như tiến trình thao luyện 117
Nâng đỡ nhau 123
Kết luận 127