Sổ tay điều hợp viên
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009641
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009723
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sổ tay điều hợp viên 3
PHẦN A: ĐỒNG HÀNH CÙNG VỚI THAO VIÊN 9
1. Đồng hành với Thao viên theo tiến trình của họ 10
2. ĐHV dẫn dắt thao viên và cầu nguyện trong linh thao 14
3. ĐHV giúp thao viên hiểu và đương đầu với biến chuyển nội tâm 26
4. ĐHV đồng hành thiêng liêng với thao viên qua nhóm  45
5. ĐHV điều hành buổi họp nhóm 50
6. Bản chất và tầm quan trọng của bình tâm trong tiến trình linh thao 60
PHẦN B: CÁC MỤC TIÊU LINH THAO TRONG TỪNG HÀNH TRÌNH 59
1. Sự tiếp nối của các mục tiêu trong tiến trình linh thao 60
2. Chuẩn bị bước vào linh thao trong từng hành trình 64
3. Nguyên lý và nền tảng trong từng hành trình  69
4. Tội lỗi và hối cải trong từng hành trình 74
5. Lời mời gọi và đáp trả trong từng hành trình 80
6. Cuộc thương khó của Chúa trong từng hành trình 86
7. Chúa Giêsu phục sinh tron từng hành trình 91
8. Bài chiêm niệm để lớn lên trong tình yêu 94
TÀI LIỆU CĂN BẢN 97
1. Cuốn chỉ dẫn Manresa 97
Lời mở đầu cuốn chỉ dẫn 98
Linh thao trong cuộc sống thường ngày 99
Ba kiểu linh thao theo thánh I-nhã 109
Linh thao dẫn nhập vào kinh nghiệm về Thiên Chúa hành trình 1 và 2 123
Linh thao dđào sâu vào kinh nghiệm về Thiên Chúa hành trình 3 và 4 144
Dọn lòng sẵn sàng 185
Kinh nghiệm về Thiên Chúa 191
2. Vài đoạn bản văn linh thao 205
Các chú dẫn 206
Những điều phụ thêm 213
Lựa chọn  216
Cách cầu nguyện 221
Phụ lục 231
1. Điều hợp viên 232
2. Thao viên 236
3. Phút hồi tâm  240
4. Các mục tiêu 242