Tự do trong thần khí
Phụ đề: Tập sách hướng dẫn thiêng liêng
Nguyên tác: La liberté dans l'esprit
Tác giả: Jean Laplace
Ký hiệu tác giả: LA-J
Dịch giả: An Sơn, Lâm Nguyễn
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007981
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 201
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008026
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 201
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 5
Chương 1: Đối thoại 9
Chương 2: Quan hệ 27
Chương 3: Cái nhìn 49
Chương 4: Tự do 65
Chương 5: Thời giờ 81
Chương 6: Thử thách 107
Chương 7: Cầu nguyện 125
Chương 8: Thần Khí  143
Chương 9: Chứng nhân 165
Chương 10: Nói lại mọi sự 181