Mục vụ tư vấn
Tác giả: Phương Hoài Nhân, OP
Ký hiệu tác giả: PH-N
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001869
Nhà xuất bản: Chân Lý
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 19
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích