Kết thân với Đức Kitô và với tha nhân
Phụ đề: So sánh và bổ túc hành trình kết thân với Đức Kitô theo linh đạo I-nhã và Cát-minh
Tác giả: Eli Thành, SJ
Ký hiệu tác giả: EL-T
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013067
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013075
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013076
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 240
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Li mở đầu 5
PHẦN I: KT THÂN VỚI ĐỨC KI-TÔ 9
1. Hòn Đảo Một 21
2. Kinh nghiệm Thiên Chúa 35
3. ‘Chiếc Cầu’ dẫn đến tình thân với Thiên Chúa 69
4. Hòn Đảo Hai 87
5. Hòn Đảo Ba 109
Kết luận 119
Phụ lục 1: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi 121
Phụ lục 2: “Đêm giác quan, đêm tâm linh” 133
Phụ lục 3: “An ủi và sầu khổ thiêng liêng” 175
PHẦN II: KỂT THÂN VỚI THA NHÂN 197
1. Các mối ‘Tình Thân’ trong đời sống 199
2. Các mối ‘Tình Bạn’ trong đời sống 205
3. ‘Tình Ái’ trong đời sống 215
4. ‘Tình Bác Ái’ trong đời sống 229
Kết luận 238