Niềm vui phó thác
Nguyên tác: The joy of full surrender
Tác giả: Jean-Pierre de Caussade
Ký hiệu tác giả: CA-J
Dịch giả: An Sơn
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013407
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013411
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013413
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 197
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Lời cảm tạ 9
Phần giới thiệu của nhà xuất bản 10
PHẦN I - TẠI SAO LẠI PHẢI PHÓ THÁC HOÀN TOÀN ?
1. Sự thánh thiện nghĩa là trung tín với Thiên Chúa 12
2. Những bóng tối che khuất bàn tay Thiên Chúa 14
3. Việc thánh hóa chúng ta 17
4. Sự hoàn thiện có nghĩa là vâng phục Thiên Chúa 22
5. Sử dụng hạn chế việc đọc sách và những bài tập khác 24
6. Hạn chế việc sử dụng trí khôn 27
7. Đạt tới sự bình an trường tồn 30
8. Đấng Chí thánh là ai ? 32
9. Sự thánh thiện làm cho dễ dàng 37
10. Tay Chúa ở mọi nơi 40
11. Nhận ra bàn tay Thiên Chúa nhờ đức tin 44
12. Tìm kiếm ý Thiên Chúa 49
13. Thiên Chúa hiển lộ trong những hòan cảnh bình thường 52
14. Lời Thiên Chúa được viết trong tim 56
15. Sự bỏ qua họat động của Thiên Chúa nơi các Kitô hữu 61
16. Công trình bí mật của tình yêu Thần linh 64
17. Dành riêng cho ta 66
18. Nguồn suối luôn trào dâng sự thánh thiện 68
19. Giây phút hiện tại cho thấy nước Thiên chúa đang đến 70
20. Ý muốn Thiên chúa làm cho ta nên thánh thiện  74
21. Được khuôn đúc theo ngôi Lời nhập thể 81
PHẦN II - TRẠNG THÁI PHÓ MÌNH CHO THÁNH Ý THIÊN CHÚA
1. Khi linh hồn sống trong Thiên Chúa 86
2. Con đường hòan hảo hơn 89
3. Đức tin, đức cậy và đức mến tinh tuyền 91
4. Niềm vui phó thác 95
5. Giá trị lớn lao của Đức tin 97
6. Phó thác tất cả 99
7. Tận hưởng những phúc lành của việc phó thác  101
8. Kho tàng ân sủng 105
PHẦN III - SỰ CHĂM SÓC CỦA THIÊN CHÚA CHA DÀNH CHO NHỮNG TÂM HỒN PHÓ THÁC
1. Hy sinh : Nền tảng của đời sống thiêng liêng 112
2. Những đau khổ và an ủi của một tâm hồn phó thác 117
3. Về các quy tắc và sự linh hứng 120
4. Một con đường thẳng tắp và an tòan 124
5. Con đường chung của các Thánh 128
6. Con tim vâng phục 131
7. Chẳng biết con đường dẫn tới đâu 136
8. Một bí mật đơn giản mà kỳ diệu 140
PHẦN IV - NHỮNG THỬ THÁCH LIÊN KẾT VỚI TÌNH TRẠNG PHÓ THÁC TRỌN VẸN
1. Thử thách đầu tiên :  
Những lời khuyên thiếu khôn ngoan 144
2. Thử thách thứ hai :  
Những xét đoán thiếu công bằng của kẻ khác 150
3. Thử thách thứ ba: Sự nhục nhã bên trong 152
4. Thử thách thứ tư: Không tin tưởng chính mình  157
5. Kết qủa tốt đẹp của những thử thách ây 162
PHẦN V - THIÊN CHÚA LUÔN TRỢ GIÚP  
1. Những khúc nhạc trong đêm 170
2. Niềm vui lúc bình minh 175
3. Những sự lừa dối đầy yêu thương của Thiên Chúa 179
4. Ân sủng nơi sự việc bình thường 183
5. An tòan trong tay Thiên Chúa 188
6. Những kẻ thù hữu dụng 192
7. Không biện minh cho mình 194
8. Không tự tìm đường lối cho mình 196
9. Tình yêu Thiên Chúa, nguồn của mọi sự tốt lành 201
10.  Ân sủng dành cho con tim khiêm tốn 207
11. Sức mạnh và viễn tượng của sự đơn sơ 211
12. Sự bảo đảm của đức tin 214