The Art of Spiritual Guidance
Tác giả: Carolyn Gratton
Ký hiệu tác giả: GR-C
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005550
Nhà xuất bản: Claretian Pulications
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 252
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích