Hồn tông đồ
Nguyên tác: L'Âme de tout Apostolat
Tác giả: Dom. J.B. Chautard, O.C
Ký hiệu tác giả: CH-D
Dịch giả: Fr. J. Nguyễn Tri Ân, OP
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013794
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013815
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013816
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 340
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
ĐÔI LỜI GIỚI THIỆU 3
Tựa 6
PHẦN THỨ NHẤT: THIÊN CHÚA ĐÒI HỎI ĐỜI HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỜI NỘI TÂM  
CHƯƠNG I: Thiên Chúa đòi hỏi hoạt động và lòng nhiệt thành 9
CHƯƠNG II: Chúa Giêsu phải là sinh lực mọi hoạt động 14
CHƯƠNG III: Đời nội tâm là gì? 20
CHƯƠNG IV: Đời nội tâm bị quên lãng đến mức nào? 33
CHƯƠNG V: Phải chăng đời nội tâm là "nhàn cư?" 38
CHƯƠNG VI: Phải chăng đời nội tâm là "ích kỷ" 47
CHƯƠNG VII: Giải đáp vấn nạn căn cứ vào sự cần thiết cứu rỗi các linh hồn 56
PHẦN THỨ HAI: DUNG HÒA ĐỜI NỘI TÂM VỚI ĐỜI HOẠT ĐỘNG  
CHƯƠNG I: Đời nội tâm chiếm địa vị ưu tiên 62
CHƯƠNG II: Đời hoạt động chỉ là phần dư dật của đời nội tâm 68
CHƯƠNG III: Hoạt động tông đồ phải thấm nhuần đời nội tâm 72
CHƯƠNG IV: Đời nội tâm và đời hoạt động tương trợ lẫn nhau 78
CHƯƠNG V: Giá trị của sự phối hiệp hai đời nội ngoại 85
PHẦN THỨ BA: LỢI ÍCH CỦA ĐỜI NỘI TÂM  
CHƯƠNG I: Hoạt động thánh hóa con người nội tâm, nhưng lại nguy hiểm cho phần rỗi 89
CHƯƠNG II: Chân tướng vị tông đồ thiếu đời nội tâm 98
CHƯƠNG III: Đời nội tâm là nền tảng sự thánh thiện 115
PHẦN THỨ BỐN: KẾT QUẢ CỦA ĐỜI NỘI TÂM  
CHƯƠNG I: Đời nội tâm làm phong phú hoạt động tông đồ 135
CHƯƠNG II: Đời nội tâm thu hút chúc lành của Thiên Chúa 140
CHƯƠNG III: Đời nội tâm thánh hóa quần chúng 145
CHƯƠNG IV: Đời nội tâm chiếu giãi ánh sáng siêu nhiên 151
CHƯƠNG V: Đời nội tâm làm cho vị tông đồ trở nên lợi khẩu 179
CHƯƠNG VI: Đời nội tâm mang lại kết quả bền vững 185
CHƯƠNG VII: Tầm quan trọng của việc linh hướng và huấn luyện lóp cán bộ 197
CHƯƠNG VIII: Thánh Thể: nguồn sinh lực tông đồ   
PHẦN THỨ NĂM: MỘT VÀI NGUYÊN TẮC VÀ CẢM TƯỞNG VỀ ĐỜI NỘI TÂM  
CHƯƠNG I: Lời nhắn nhủ các vị tông đồ 233
CHƯƠNG II: Cầu nguyện là yếu tố cần thiết 239
CHƯƠNG III: Phụng vụ là nguồn mạch đời nội tâm 257
CHƯƠNG IV: Thủ tâm: Điều kiện cốt yếu 309
CHƯƠNG V: Vị tông đồ phải nhiệt thành sùng kính Mẹ Maria 324
TỔNG KẾT