Sổ tay linh thao
Phụ đề: Linh thao trong cuộc sống
Tác giả: Manresa
Ký hiệu tác giả: MAN
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007984
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008028
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: Cuốn Chỉ Dẫn Manresa  
Lời Mở Đầu 6
Linh thao trong đời sống, là gì? José A. García 8
Ba kiểu linh thao. Avelino Quijano 18
LT Dẫn Nhập , Hành Trình 1 và 2, Damián Picornell 32
LT Đào Sâu , Hành Trình 3 và 4, Pedro Mendoza  53
LT Đầy Đủ, Hành Trình 5, Francesc Rierra 71
Kết Luận 90
Phần II: Phụ lục hỗ trợ TLNN  
Hướng dẫn viên (HDV) 95
Thao viên  99
Cầu Nguyện 103
Khởi Điểm Giờ Cầu Nguyện 111
Cầu nguyện công thức 4P + 1R 112
Phút Hồi Tâm 114
Cầu Nguyện Với Tiểu Sử Đời Tôi 116
Các Chú Dẫn  118
Những Điều Phụ Thêm 125
Lựa chọn 129
Quy Tắc Nhận Định  129
Phân Biệt Thần Loại, Tuần 1 141
Phân Biệt Thần Loại, Tuần 2 145
Các đoạn Kinh Thánh của Hành Trình 2 147