Tổn thương và chữa lành trong Đức Kitô theo tinh thần bát phúc
Tác giả: Eymard An Mai Đỗ, O.Cist
Ký hiệu tác giả: AN-D
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2
Từ khóa: Tổn thương, Chữa lành, Bát phúc, Mục vụ, Linh hướng

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015750
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015777
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Dẫn nhập 17
Những tổn thương của con người thời đại 23
Khủng hoảng và tổn thương trong từng lứa tuổi 29
CHỦ TRƯƠNG SAI LẠC DẪN ĐẾN TỔN THƯƠNG 43
Được ăn cả, ngã về không 44
Muốn kiểm soát mọi sự 45
Thờ ơ với nhu cầu của bản thân 47
Thoả hiệp với những hành vi sai trái 48
Nỗi sợ bị bỏ rơi 49
Khó khăn trong việc xử lý và giải quyết mâu thuẫn 50
Dấu hiệu người bị tổn thương 53
TÁM TỔN THƯƠNG TIÊU BIỂU 55
Giàu có 55
Gian ác 64
Sầu khổ 70
Ảo tưởng về sự công chính 74
Sự dửng dưng 78
Sự gian dối 85
Bạo ngôn và bạo hành 88
Đánh mất chính mình 96
TÁM CÁCH THỨC CHỮA LÀNH 105
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó 105
Phúc thay ai hiền lành 135
Phúc thay ai sầu khổ 140
Phúc thay ai khát khao nên người công chính 146
Phúc thay ai xót thương người 151
Phúc thay ai có lòng trong sạch 160
Phúc thay ai xây dựng hoà bình 165
Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính 176
Kết luận 179
PHẦN PHỤ TRƯƠNG 187
Bán rẻ đam mê - Chết mòn tuổi trẻ 189
Đức Giêsu là thần tượng của tôi? 196