Giây phút hiện tại
Nguyên tác: Le moment présent
Tác giả: Louis Maria Parent, OMI
Ký hiệu tác giả: PA-L
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010875
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 19
Số trang: 185
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014385
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 1993
Khổ sách: 19
Số trang: 185
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tựa 1
Lá thư tác giả 6
Giây phút hiện tại, tac nhân hạnh phúc thật 7
Không tưởng hay kỳ diệu 12
Sức mạnh của giây phút hiện tại 14
Chiến đấu chống lại tản mát 20
Ngày nay phải hơn hôm qua 25
Nguồn mạch phát sinh lòng bình thản 30
kỹ thuật của hiện tại 33
Hai não trạng 42
Trật tự và tự do 47
Từng ngày một 53
Đời người là một cuộc hành trình 61
Hiện tại, chính là sống 63
Giây phút hiện tại và kỷ luật 68
Giây phút hiện tại và thử thách 76
Năng lực của giây phút hiện tại 81
Làm gì để tận dụng 24 giờ 84
Tại sao lại không nghỉ hè 92
Bạn có cần phải khen ngợi ai không? 95
Người quản lý có tinh thần trách nhiệm 98
Chuyên gia về giây phút hiện tại 101
Dưới quyền lực của thười gian 111
Phương thức quân bình trí não 113
Tính khí ban sáng và ban chiều 115
Có thể tự bồi dưỡng trí thức chăng? 119
Phải tự tha thứ cho chính mình 127
Tập trung vào giây phút hiện tại 134
Tự mài dũa mình trong giây phút hiện tại 137
Làm chủ thời gian 146
Củng cố thời giờ 154
Những đề nghị cho hôm nay 162
Kinh sáng 165
Kinh tối 178
Ngày hôm nay 180
Phụ lục 181