Đào sâu vào kinh nghiệm về Thiên Chúa. Hành trình 3 và hành trình 4
Phụ đề: Linh thao trong cuộc sống
Tác giả: Trung tâm linh đạo thánh I-nhã
Ký hiệu tác giả: TRU
Dịch giả: Lm. Elie Thành
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009921
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2017
Khổ sách: 21
Số trang: 296
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009923
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2016
Khổ sách: 21
Số trang: 285
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
HÀNH TRÌNH 3  
Phần Một: Được Thiên Chúa dựng nên cho Ngài và cho thế gian 7
I. DỌN MÌNH 9
1. Ngọn gió nào mang tôi đến đây?  10
2. Sa mạc  14
3. Tôi khát nước hằng sống 18
II. CUỘC GẶP GỠ 24
4. Biết lắng nghe Thiên Chúa  26
5. Bụi gai bốc cháy: khám phá ra Mầu nhiệm 32
6. Thiên Chúa và Samuen  36
7. Hình ảnh của tôi về Thiên Chúa  40
III. THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI TÔI 45
8. Tôi bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa 47
9. Bàn tay Thiên Chúa 50
10. Chúa ơi! Đối với Chúa, con là  55
IV. CUỘC ĐỜI TÔI DƯỚI ÁNH SÁNG THIÊN CHÚA 60
11. Cầu nguyện với tiểu sử đời tôi 62
12. Chúa chăm sóc chúng ta 66
13. Chúa mến yêu con người thật của chúng ta 70
14. Dám trở thành con người thật của mình 75
V.  ĐƯỢC DỰNG NÊN ĐỂ NGỢI KHEN VÀ PHỤC VỤ 80
15. Thiên Chúa có một ước mơ dành cho chúng ta 83
16. Mọi “sự” trên thế gian là nơi gặp gỡ Thiên Chúa 88
17. Hết mình với mọi “sự” của Thiên Chúa 92
VI. NGUYÊN LÝ VÀ NỀN TẢNG 97
18. Đá Tảng đời tôi 99
Phần Hai: Thiên Chúa giải phóng bằng cách định hướng lại và tái tạo con tim ta 103
VII. ƯỚC MƠ CỦA THIÊN CHÚA BỊ ĐỔ VỠ 104
19. Thế giới nơi ta đang sống: Một lịch sử lẫn lộn 107
20. Thủy triều đục ngầu của sự dữ: Lịch sử tội 111
21. Thủy triều đục ngầu của sự dữ: cấu trúc tội 115
VIII. THIÊN CHÚA THÀNH TÍN ĐÓN NHẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG LẠI ĐỜI TÔI 120
22. Ánh mắt Thiên Chúa tháo gỡ mặt nạ và giúp chúng ta nhận ra tội 123
23. Biết mình được đón nhận giúp định hướng cuộc sống. Người phụ nữ ngoại tình  128
IX. LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ THỨ THA CỦA THIÊN CHÚA MỞ RA TƯƠNG LAI CHO CHÚNG TA 133
24. Một ánh nhìn tái tạo cuộc đời: Tiểu sử của Phêrô 135
25. Ba dụ ngôn về một con người mới 140
26. Sống với trái tim được tha thứ 146
27. Lịch sử lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời tôi: nhớ lại bao nhiêu ơn lành tôi đã nhận lãnh 151
Hành trình 4  
THIÊN CHÚA TRONG ĐỜI TÔI  
0. Dẫn nhập vào cầu nguyện 159
1. Tình yêu là nền tảng đời tôi  164
2. Thiên Chúa là Cha 169
3. Thiên Chúa dựng nên mọi sự để giúp chúng ta 173
4. Tôi đáp lại tình yêu của Chúa - là Cha, Mẹ thế nào: Tội của ta 178
5. Thiên Chúa đáp lại tội của chúng ta thế nào: lòng thương xót 183
6. Từ kinh nghiệm được xót thương đi đến sứ mệnh: lời mời gọi của Đức Giêsu  188
CUỘC ĐỜI TÔI DƯỚI ÁNH SÁNG THIÊN CHÚA  
7. Nhập Thể và Giáng Sinh 192
8. Cuộc đời ẩn dật của Đức Giêsu 197
9. Hai con đường: hai cờ hiệu 202
10. Ba thái độ trước cùng một biến cố 207
11. Lối sống của Đức Giêsu 212
12. Các phép lạ Ngài làm 217
13. Chúa nói qua dụ ngôn  222
14. Đời sống nội tâm của Đức Giêsu 226
15. Canh tân đời sống 232
16. Cuộc thương khó của Đức Giêsu 236
17. Từ con đường thập giá  241
18. Phục Sinh  246
19. Sống theo Thần Khí  252
20. Chiêm niệm để lớn lên trong tình yêu  257
Phụ lục I: Dần nhập vào cầu nguyện 262
Phụ lục II: Phân biệt thần loại 268
Phụ lục III: Xét mình theo Thánh I-nhã 276
Phụ Lục IV: Những cấp độ Linh thao theo thánh I-nhã lịch sử và tên gọi  281