Samuen
Phụ đề: Tuần tĩnh tâm dành cho các Giám mục và Linh mục tại Pê - Ru
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003480
Nhà xuất bản: Du Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008445
Nhà xuất bản: Du Cerf
Năm xuất bản: 1995
Khổ sách: 21
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 1
Dẫn nhập 3
Mục đích của các cuộc linh thao 4
Điều kiện để có được sự tinh luyện 8
Đề tài linh thao 9
Kết luận 11
Samuen người cầu thay nguyện giúp 13
Đọc các bản văn 14
Suy niệm: sức mạnh của lời nguyện cầu bầu 22
Chiêm ngắm Đức Giêsu 27
Áp dụng thực tiễn 31
Sự thanh luyện con tim 34
Nỗi buồn trước cuộc sống 39
"Không có điều gì mà Thiên Chúa không làm được" 41
Nguyên lý hoặc nền tảng 43
Nguyên lý hay tiếng gọi của Thiên Chúa 45
Mạch văn 47
Những tiền lệ của gia đình 48
Những tình huống 54
Những nhân vật trong bản văn 56
Nội dung của mạc khải 60
Tán tạ và thờ phượng 62
Bối cảnh văn học 63
Trái tim của lời tán tạ 69
Đọc và áp dụng 74
Khiêm tốn chấp nhận 78
Chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy 81
Samuen ngôn sứ tôn giáo 87
Samuen ngôn sứ: các văn kiện 88
Cuộc sống thầm kín của một ngôn sứ 99
Tôi, ngôn sứ của Thiên Chúa 104
Samuen, ngôn sứ tôn giáo vào những thời… 108
Các bài đọc: sự suy đồi tôn giáo 109
Suy niệm: những nguyên nhân của sự suy đồi 116
Sự chiêm ngắm: Đức Giêsu ngôn sứ 120
Ba thái độ hoán cải cho mùa chay 127
Sự hoán cải nội tâm 128
Tính thời sự của việc hoán cải 130
Cuộc hoán cải kín đáo 132
Samuen và các vua 137
Đọc một vài bản văn 138
Suy niệm: tại sao có hai truyền thuyết 147
Chiêm niệm: sấm ngôn của Samuen 156
Áp dụng 160
Samuen và Phaolô 162
Bài diễn văn chia tay của Samuen 163
Bài diễn văn chia tay của Phaolô 170
Những diễn văn chia tay của Đức Giêsu 177
Những diễn văn chia tay và mầu nhiệm 180
Trung tâm điểm của sấm ngôn của Đức Giêsu 183
Con người phải chịu đau khổ nhiều 184
Samuen, Đức Giêsu và chúng ta 190
Samuen mẫu gương trong đức tin 191
Những mẫu gương và Đức Giêsu 194
Những dự án cho cuộc sống 204
Cái nhìn mang tính kitô học 206
Gioan, các môn đệ của ông 209
Câu trả lời của Đức Giêsu 211
Lời nguyện cuối cùng 214