Đời sống thánh thiện
Nguyên tác: Life and Holiness
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014167
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 289
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014187
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 289
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích