Đời sống thánh thiện
Nguyên tác: Life and Holiness
Tác giả: Thomas Merton
Ký hiệu tác giả: ME-T
Dịch giả: Giuse Phan Văn Phi, O.Cist
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014167
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 289
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014187
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 289
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Một vài cảm nhận 8
Lời giới thiệu cho ấn bản 1996 14
Dẫn nhập 20
Chương 1: LÝ TƯỞNG KITÔ GIÁO  
Được kêu gọi ra khỏi miền u tối 30
Một lý tưởng bất toàn 44
Vị thánh khuôn đúc 50
Ý tưởng và thực tiễn 64
Chương 2: NHỮNG ĐÒI HỎI CỦA LÝ TƯỞNG  
Luật mới 80
Đâu là thánh ý của Thiên Chúa? 88
Tình yêu và sự vâng phục  
Sự trưởng thành Kitô giáo 108
Chủ nghĩa hiện thực trong đời sống thiêng liêng 118
Chương 3: ĐỨC KITÔ CHÍNH LÀ CON ĐƯỜNG  
Hội Thánh nhằm thánh hoá các thành viên của mình 125
Sự thánh thiện trong Đức Kitô 133
Ân sủng và các bí tích 140
Sống trong Thần Khí 152
Tính xác thịt và Thần Khí 160
Chương 4: ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN  
Đức tin nơi Thiên Chúa 166
Sự hiện hữu nơi Thiên Chúa 170
Những niềm tin của con người 176
Đức tin trong Tân Ước 180
Chương 5: THĂNG TIẾN TRONG ĐỨC KITÔ  
Đức ái 194
Quan điểm xã hội về đức ái 200
Lao động và sự thánh thiện 212
Sự thánh thiện và chủ nghĩa nhân văn 226
Những vấn đề thực tiễn 236
Từ bỏ và sự thánh thiện 252
PHẦN KẾT 270
Sơ lược các niên biểu 283