Tâm lý và huấn luyện, cơ cấu và năng động
Nguyên tác: Psychology and Formation: Structures and Dynamics
Tác giả: A. Cencini, Manenti
Ký hiệu tác giả: CE-A
Dịch giả: Lm. Nguyễn Ngọc Kính, OFM
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003065
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 529
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004859
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 529
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007544
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 529
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích