Bước đường linh thao
Tác giả: Michael Nguyễn Thế Minh
Ký hiệu tác giả: NG-M
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003112
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 266
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004999
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích