A Handbook for Spiritual Directors
Phụ đề: An Ignatian Guide for Accompanying Discernment of God's Will
Tác giả: Timothy M. Gallagher, OMV
Ký hiệu tác giả: GA-T
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009089
Nhà xuất bản: University of Chicago Press
Khổ sách: 24
Số trang: 200
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích