Tĩnh tâm với Đức Thánh Cha Phanxicô
Phụ đề: Theo tông huấn hãy vui mừng hoan hỷ về tiếng gọi nên thánh trong thế giới ngày nay
Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010828
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010831
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 194
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Các bước của một giờ tâm nguyện 14
Kiểm điểm 16
Chương trình tuần tĩnh tâm 17
Khởi đầu  
NGÀY 1 ĐẾN NGÀY 5  
TĨNH TÂM THEO TÔNG HUẤN HÃY VUI MỪNG HOAN HỈ  
về tiếng gọi nên thánh trong thế giới ngày nay 19
CHƯƠNG 1:  MỘT KHAO KHÁT MÃNH LIỆT 21
Tiến thinh lặng 24
Cầu nguyện hôm nay 26
Thực tập mở đầu: Tạ ơn theo hơi thở 27
Đề tài 1: Lạy Cha 28
Đề tài 2: Phẩm giá con người 31
Đề tài 3: Thao thức của người con thảo 35
Đề tài 3b: Phúc thay ai biết lắng nghe 40
Đọc vui mừng hoan hỷ 42
Tập phân định 43
Thực hành: Sống như con Thiên Chúa 47
Chia sẻ cuối ngày 49
Tổng kết cuối ngày 49
CHƯƠNG 2: THẬT LÒNG VỀ VỚI CHA 51
Tiến sâu vào thinh lặng 53
Chiến đấu chống lại tội lỗi 56
Cầu nguyện hôm nay 58
Đề tài 4: Người con phóng đãng 59
Đề tài 5: Người con bị biến chất 62
Đề tài 6: Người con đẹp lòng Cha - Người anh xót thương em 65
Đề tài 6b: Về với tình cha và tình anh em 67
Đọc vui mừng hoan hỷ 70
Phân định 71
Chia sẻ cuối ngày  
Chia sẻ kinh nghiệm về cầu nguyện 77
Tổng kết cuối ngày 78
CHƯƠNG 3: ĐỂ CHO CHÚA DẪN DẮT 80
Tiến sâu vào thinh lặng 83
Cầu nguyện hôm nay 84
Đề tài 7: Con đường Chúa chọn 86
Đề tài 8: Bước đầu theo Chúa 88
Đề tài 9: Tám mối phúc 88
Đề tài 9b: Chọn con đường của Chúa và tôn nhận Chúa làm chủ  
Tập phân định 91
Chia sẻ cuối ngày  
Chia sẻ kinh nghiệm về phân định 96
Tổng kết cuối ngày 97
CHƯƠNG 4: YÊU MẾN GIỮA ĐỜI THƯỜNG 98
Tiến sâu vào thinh lặng 100
Cầu nguyện hôm nay 101
Đề tài 10: Trắc nghiệm lòng quảng đại 103
Đề tài 11: Lớn lên trong tình mến Chúa 105
Đề tài 12: Báo thương xót  108
Đề tài: Tiệc ly - Bữa ăn để nhớ mãi 110
Đọc vui mừng hoan hỷ 112
Xưng tội để làm mới lại tình yêu 112
Bảng dốc quyết cuối kỳ tĩnh tâm 113
Chia sẻ cuối ngày  
Chia sẻ kinh nghiệm về nỗ lực chung 114
Tổng kết cuối ngày 115
Cầu nguyện đêm ngày 116
Đề tài: Ghetsêmani 117
Tập phân định 119
CHƯƠNG 5: CUỘC VƯỢT QUA MONG CHỜ 122
Tiến sâu vào thinh lặng  124
Cầu nguyện hôm nay 125
Đề tài 13: Tại dinh thượng tế 126
Đề tài 14:  Bí tích giao hòa - đúc kết riêng 127
Đề tài 15: Chiều Phục sinh 130
Đọc vui mừng hoan hỷ 132
Chia sẻ cuối ngày  
Chia sẻ kinh nghiệm về tạ ơn và phó thác 132
Tập phân định 133
NGÀY 6 - LÊN ĐƯỜNG  
Đề tài 16: Khúc hát lên đường để lửa cháy mãi và bốc cao 136
Kinh tin kính và lịch sử 137
Thách đố của thời đại 140
Tổng kết cuối tuần tĩnh tâm 142
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY CUỐI  
Phụ lục: Để tĩnh tâm giữa đời thường 145
Chương 1 146
Chương 2 152
Chương 3 162
Chương 4 168
Chương 5 181