Le Christ, vie de l'ame
Tác giả: Dom Columba Marmion
Ký hiệu Tác giả: MA-D
DDC: 253.5 - Tư vấn mục vụ và hướng dẫn đời sống tâm linh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004290
Nhà Xuất bản: Maredsous
Năm Xuất bản: 1946
Khổ sách: 20
Số trang: 525
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012736
Nhà Xuất bản: Les Editions de Maredsous
Khổ sách: 19
Số trang: 525
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích