Kiếm tìm hạnh phúc
Phụ đề: Bốn cấp độ phát triển cảm xúc và tâm linh
Nguyên tác: The Search for Happiness
Tác giả: Fr. Oscar Lukefahr, CM
Ký hiệu tác giả: LU-O
Dịch giả: Matthias M. Ngọc Đính, CMC
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006928
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 226
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời đầu 11
Lời tri ân 15
Dẫn nhập: Kiếm tìm hạnh phúc 17
    - Hạnh phúc (1) 20
    - Hạnh phúc (2) 21
    - Hạnh phúc (3) 23
    - Hạnh phúc (4) 26
    - Tại sao lại có bất hạnh? 28
    - Phục hồi trật tự 31
    - Sống bốn cấp độ 33
    - Suy tư 35
Chương một: Thân xác.  Những phần thưởng và những giới hạn của hoan lạc 37
    - Chúa Giêsu, Thánh Kinh, và hạnh phúc (1) 37
    - Thánh Kinh nói về bất hạnh (1) 39
    - Tiến trình đạt đến hạnh phúc (1) 42
    - Cảm hưởng hạnh phúc (1) 47
    - Ăn chay 49
    - Vươn đến những cấp độ kế tiếp 51
    - Suy tư 52
Chương hai: Tâm trí và ý chí thắng và thua 55
    - Vượt trên hạnh phúc (1) 56
    - Thánh Kinh và hạnh phúc (2) 59
    - Thánh Kinh và bất hạnh (2) 60
    - Bất hạnh (2) ngày nay 61
    - Nguyên nhân của bất hạnh (2) 64
    - Tìm kiếm hạnh phúc (2) 65
    - Khắc phục những ngãng trở 68
    - Các giới răn và các nhân đức 70
    - Nâng cao mức tranh đua 72
    - Dấn bước 75
    - Suy tư 75
Chương ba: Tâm hồn.  Tình yêu trao ban và tình yêu thiệt mất  
    - Thánh Kinh và hạnh phúc (3) 80
    - Thánh Kinh và bất hạnh (3) 82
    - Tăng triển hạnh phúc (3) 85
    - Hạnh phúc (3) và đời sống gia đình 89
    - Tiếp tục dấn bước 92
    - Suy tư 95
Chương bôn: Linh hồn. Thiên Chúa làm thỏa mãn mọi khái vọng của chúng ta 97
    - Các tầng trời 99
    - Ca ngợi vinh quang Thiên Chúa 99
    - Thiên Chúa trong những vật thể nhỏ bé 101
    - Thiên Chúa và chúng ta 106
    - Thánh Kinh và hạnh phúc (4) 109
    - Những hình thức hạnh phúc (4) 113
    - Các giới răn và hạnh phúc (4) 114
    - Bất hạnh (4) 117
    - Cuộc viếng thăm của Chúa 118
    - Ân sủng 121
    - Chết và sống lại - con đường dẫn đến hạnh phúc 123
    - Suy tư 123
Chương năm: Hạnh phúc, đau khổ, và cái chết 125
    - Tại sao lại có đau khổ và sự chết? 126
    - Chết là tái sinh 129
    - Đau khổ, hạnh phúc và hy vọng  131
    - Ý nghĩa đau khổ 133
    - Hạnh phúc khi đối diện với đau khổ và cái chết 136
    - Hạnh phúc muôn đời 139
    - Suy tư 141
Chương sáu: Bốn cấp độ hạnh phúc và sức khỏe cảm xúc 143
    - Chứng trầm cảm 144
    - Hạnh phúc (1) và sức khỏe cảm xúc 147
    - Hạnh phúc (2) và sức khỏe cảm xúc 151
    - Hạnh phúc (3) và sức khỏe cảm xúc 157
    - Hạnh phúc (4) và sự thăng tiến cảm xúc 163
    - Trình thuật thu' rôma 8:38-39 và tâm trạng bình an 168
    - Suy tư 169
Chương bảy: Bốn cấp độ hạnh phúc và sự phát triển tâm linh  171
    - Thiên Chúa Ba Ngôi 173
    - Và các giới răn trọng đại 173
    - Cầu nguyện không bao giờ vô ích 176
    - Kinh Lạy Cha 182
    - Hạnh phúc khi phụng sự Thiên Chúa 187
    - Tám mối phúc 189
    - Thân mật với Chúa Thánh Thần 197
    - Hoa trái Thánh Thần 199
    - Kết hợp với Chúa Ba Ngôi 204
    - Suy tư 204
Lời kết: Tiếp tục cuộc tìm kiếm 207
    - Hạnh phúc là một quyết định 208
    - Suy tư 211
Phần phụ thêm: Những trình thuật Thánh Kinh đề cập đến vấn đề hạnh phúc   213
    - Hạnh phúc (1) 214
    - Hạnh phúc (2) 217
    - Hạnh phúc (3) 219
    - Hạnh phúc (4) 220