Spirituality
Phụ đề: Forms, foundations, methods
Tác giả: Kees Waaijman
Ký hiệu tác giả: WA-K
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003301
Nhà xuất bản: Peeters
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 27
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích