Đường đến hòa bình
Nguyên tác: The Road to Peace
Tác giả: Michel Wackenheim
Ký hiệu tác giả: WA-M
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001423
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001424
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014212
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Phần I: Căn nhà hòa bình 39
Chương I: Hòa bình, một quà tặng ta nhận được trong cầu nguyện 41
Chương 2: Chống lại những thế lực của sự chết 69
Chương 3: Tôn vinh sự sống 89
Chương 4: Sống trong nhà tình yêu 111
Chương 5: Nói không với chiến tranh Việt Nam 125
Chương 6: Tiếng kêu vì hòa bình 127
Phần II: Cuộc hành trình đến sự bình đẳng chủng tộc 131
Chương 7: Ta sẽ thắng 133
Chương 8: bạn có ở đó không, cái chết của Martin Luther 1968, 159
Phần III: Tiếng kêu của ngươì nghèo tại trung và nam Mỹ 173
Chương 9: Đức Kitô của Mỹ châu 175
Chương 10: Sứ điệp của Osca Romeo 207
Chương 11: Ta uống nơi giếng của ta 215
Phần IV: Cuộc sống tại L'Arche 229
Chương 12: L'Arche và cõi lòng Thiên Chúa 231
Chương 13: L'Arche và thế giới ngày nay 243
Phần V: Lòng trắc ẩn trong thời đại AIDS 261
Chương 14: Chuyện của ta, sự không ngoan của ta 263
Phần VI: Liên đới với gia đình nhân loại 275
Chương 15: Lòng thương xót với gia đình nhân loại 277
Chương 16: Ơn gọi chiêm niệm và hoạt động của Thomas Merton 278
Chương 17: Cuộc hành trình từ tuyệt vọng đến hy vọng 295
Chương 18: Lời cầu nguyện ấp ủ cả thế giới này 307
Chương 19: Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi ta đáp trả 313