Tìm được được về
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 248.2 - Cảm nghiệm, kinh nghiệm tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003593
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 224
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 6
Lời giới thiệu 11
Lời cảm tạ 16
Con đường quyền lực 19
Con đường bình an 37
Con đường chờ mong 61
Con đường sống và con đường chết 83
Tiếng tình yêu trong lòng 105
Lời cảm tạ 106
Lời giới thiệu