L'art de se former L'esprit
Tác giả: Francois Charmot
Ký hiệu tác giả: CH-F
DDC: 253.5 - Mục vụ tâm lý và Linh hướng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011549
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 18
Số trang: 367
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích